KINDERWENS.NET


Ons zorgnet voor wensouders, ‘KINDERWENS.NET‘ genaamd, wil een verwijs- en expertisenetwerk rond het thema kinderwens vormen en breidt voortdurend uit.

KINDERWENS.NET, gekenmerkt door het internationale kwaliteitslabel (zie: afbeelding hieronder), wil de ketting zijn die al de parels binnen het ‘werkveld kinderwens’ verbindt. Dit werkveld is opgedeeld in 5 grote MELDPUNTEN:

  1. GEZOND ZWANGER WORDEN
  2. MOEILIJK ZWANGER WORDEN
  3. ALLEENSTAAND OUDERSCHAP
  4. PRE- EN PERINATAAL VERLIES
  5. DEFINITIEF ONGEWILD KINDERLOOS

Dit tracht de organisatie Kinderwens te verwezenlijken door toe te zien op en mee te helpen aan een nauwe samenwerking tussen de netwerkcoördinator, de netwerkstuurgroep, de verschillende vrijwilligers en zoveel mogelijk lokale actoren, met wederzijds respect, eerlijkheid, loyaliteit en transparante communicatie als verbindende factoren.

De netwerkcoördinator, Shanti Van Genechten, stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen om zo tot een totaalzorg te komen in het belang van iedere wensouder.

Op dit moment (juni 2017) beschikt iedere Vlaamse provincie (België) over een Kinderwenshuis en wordt het pad geëffend voor nieuwe KinderwensHUIZEN over de taal- en landsgrenzen heen.

Op zaterdag 24 juni 2017 werd KINDERWENS.NET officieel gelanceerd. Dit zorgnet voor wensouders groeit constant.