#Onze doelstellingen


     

Onze organisatie KINDERWENS stelt zichzelf en haar netwerk de volgende doelstellingen:

– Kinderwens in de samenleving op de agenda plaatsen
– Het beslissingsproces van de wens naar kinderen begeleiden (het pad gedurende en het proces indien de kinderwens onvervuld blijft)
– Maatwerk op het vlak van kinderwens kunnen aanbieden door het combineren van zeer verschillende expertises binnen het Kinderwens expertisenetwerk
– Coördineren en stroomlijnen van bestaande initiatieven rond kinderwens
– Het verzorgen van vorming en bijscholing rondom de thematiek kinderwens
– Het opzetten van een eerstelijnszorg kinderwens via de provinciale Kinderwenshuizen

 

Hoe?
1.
Op vraag, personen met kinderwens en hun omgeving een aanspreekpunt in eerste lijn bieden via de Kinderwenshuizen, de vraag met kennis van zaken erkennen, beantwoorden en
begeleiden of zorgen dat deze op de juiste plek terechtkomt in het netwerk
2.
Voor personen met kinderwens en hun omgeving mogelijkheden bieden tot uitwisseling van informatie en ervaringen of dit faciliteren via de Kinderwenshuizen
3.
Deskundigheid rond kinderwens verhogen door deze te inventariseren en te verspreiden naar de zorgsector om de kwaliteit van de zorg- en hulpverlening te optimaliseren
4.
Actief op zoek gaan naar nationale en internationale deskundigen en hun informeren over de rol en overtuigen van het belang van onze functie in de zorgsector opdat zij op onze vraag hiaten
in de expertise opvullen en we wederzijdse expertise kunnen delen
5.
Relevante beleidsmakers blijvend overtuigen van de impact van een onvervulde kinderwens op de samenleving en onze rol hierin
6.
Gelijkaardige organisaties en initiatieven in kaart brengen door de uitbouw van het expertisenetwerk kinderwens, communiceren over onze visie en werking en hen overtuigen dat
samenwerking een wederzijdse meerwaarde inhoudt en leidt tot een meerwaarde in de hulp en zorg voor personen met kinderwens en hun omgeving
7.
De bevolking informeren over het bestaan en de rol van de Kinderwenshuizen, over het thema kinderwens en de betekenis ervan voor de betrokkenen en de samenleving opdat kinderwens
gelinkt wordt aan de Kinderwenshuizen en opdat de persoon met kinderwens en hun omgeving kan rekenen op een begripvolle, accepterende houding
8.
Een kader bieden bij kinderwens in bijzondere contexten,  zoals – maar niet uitsluitend – bij fertiliteitsproblemen, kinderwens bij chronische ziekten, kinderwens op gevorderde leeftijd,
secundaire ongewilde kinderloosheid, zwangerschapsverlies, peri- en neonatale sterfte, evenwaardige alternatieven rond ouderschap, voortleven zonder kinderen, single en kinderwens en
andere verwante thema’s rond kinderwens
9.
Dit alles door middel van exploratief onderzoek passend binnen de doelstellingen van de vzw; kwalitatief en kwantitatief onderzoek verrichten naar de effecten van het huidige beleid inzake
kinderwens, onvervulde kinderwens, fertiliteitsbehandelingen en de psychosociale begeleiding