Over ons


Ontstaansgeschiedenis van de organisatie Kinderwens

Het begon allemaal met Shanti Van Genechten.

Shanti was 11 jaar lang werkzaam als vroedvrouw in het UZ Leuven. Hier begeleidde ze heel wat koppels met een onvervulde kinderwens. Ook na een zwangerschapsverlies was ze er voor hen … Ze maakte de rouw- en verlieservaringen van deze koppels van op de eerste rij mee. Ze zag ook hoe ze, na de goede en professionele klinische zorgen, met lege handen weer naar huis trokken …

Deze ervaringen en de woorden van zuster Jeanne Devos, voor wiens fonds ze zich samen met haar man jarenlang inzette, inspireerden haar om in 2010 een eerstelijnshulp voor vrouwen met een kinderwens op te starten.

“Het is belangrijk om goede doelen in het buitenland te steunen, maar er is ook nog veel hulp nodig in je eigen land.” – zuster Jeanne Devos

Vervolgens deed Shanti, onder vrijwillige begeleiding van professor Lode Godderis (KULeuven en IDEWE), in 2012 een kleinschalig literatuuronderzoek naar de impact van stress op fertiliteit. Zo werd het praktijkproject Kinderwens Vlaanderen geboren. Bovendien motiveerde haar eigen adoptieachtergrond haar extra om maatschappelijk iets te willen betekenen voor wensouders: als dank voor haar tweede leven dat ze kreeg dankzij haar (adoptie)ouders.

Shanti is inmiddels zelf moeder van vier kinderen: Roos Yamini (2008), Fien Shanti (2010), Loes Anandi (2012) en Lowie Prashant (2014). Dankzij de steun van haar familie en de blijvende inzet van de adviesraad staat het project helemaal in de stijgers om Vlaanderen te bevloeien en zo vele wensouders verder te helpen.

Bekijk hier de reportage van Libelle TV!

Beluister hier het Radio 2 interview met Kathleen!

Radio 2-interview van Kathleen (Bron: Radio 2, De Madammen)


Missie en visie

De organisatie Kinderwens is ontstaan uit de nood aan extra informatie en begeleiding van iedereen die geconfronteerd wordt met een kinderwens in de brede zin van het woord. Er heerst nog altijd een taboe over het openlijk bespreekbaar maken van een (onvervulde) kinderwens. Veel directe betrokkenen durven er niet over te spreken uit schaamte of schuldgevoel. Deze hoge drempel is de aanleiding geweest tot het oprichten van het zogenaamde ‘Expertisecentrum’, dat uitdrukkelijk een permanent aanspreekpunt wilde zijn voor wensouders en hun omgeving.

Ondertussen zijn wij uitgegroeid tot een structurele eerstelijnszorg kinderwens en geven wij wensouders de nodige ruimte om niet-medisch te reflecteren over hun kinderwens. Dit reflectieproces maakt het mogelijk de kinderwens helder te stellen: door het aanreiken van kapstokken die helpen bij het keuzeproces kunnen wensouders goed geïnformeerd en voorbereid instromen in hun traject naar keuze.

Missie

Wat medisch-technologische aspecten van fertiliteitsbehandelingen betreft, speelt Vlaanderen een pioniersrol. Onze uitdaging bestaat erin om de psychosociale omkadering op eenzelfde kwaliteitsniveau te brengen en zo bij te dragen aan levenskwaliteit van wensouders en hun omgeving.

Daarom bieden wij preventieve gezondheidszorg in eerstelijn door:

 • jongeren en toekomstige wensouders bewust te maken van hun kwetsbare vruchtbaarheid;
 • een gezonde zwangerschap te bevorderen in het belang van moeder en kind;
 • het beslissingsproces te begeleiden indien zwanger worden niet vanzelfsprekend is;
 • deze thematiek te sensibiliseren in onze maatschappij.

Visie

Elke wensouder heeft het recht op:

 • emotionele ondersteuning;
 • een klankbord rond zijn of haar kinderwens.

Ons Aanbod

Je kan bij ons terecht voor alle info rondom uw kinderwens in de brede zin van het woord.

Indien je voor een moeilijke keuze staat, kijken we hoe je hier het best mee om kan gaan.

We willen je ondersteunen in je beslissingsproces en zo de stress en de eventuele relationele druk van de omgeving (die hiermee gepaard kan gaan) reduceren.

Wij bieden je een keuze uit drie verschillende programma’s. Deze programma’s kunnen individueel, als koppel of in groep gevolgd worden. Al de programma’s staan open voor singles én koppels, ongeacht hun afkomst of geaardheid.

Om een persoonlijke en kwaliteitsvolle benadering te garanderen wordt elk programma voorafgegaan door een persoonlijk intakegesprek.


Doelgroep

Wensouders

 • Iedereen die aan het “wachten” is op een kindje;
 • Iedereen die het “gemis” moet accepteren (zwangerschapsverlies).

Professionals

 • Opleidingsmodule “psychosociale begeleiding bij onvervulde kinderwens”;
 • Professionals binnen het fertiliteitscircuit;
 • Professionals in eerstelijnshulp, buiten de ziekenhuiscontext;

Bedrijven

 • Infosessies rond de impact van een kinderwens op de werkvloer.

Scholen

 • Workshop rond seksuele en reproductieve voorlichting.

 

AFFICHE-KAREL-NUYTS1