Partners


IDEWE

De Groep IDEWE wenst bij te dragen tot de fysieke en psychische integriteit van de burger en schade aan diens leef- en werkomgeving te voorkomen. De Groep IDEWE wenst op deze wijze een belangrijke maatschappelijke meerwaarde te betekenen door mee te werken aan een hogere werkbaarheidsgraad van de volwassen bevolking, aan het beperken van de verliezen voor de werkgever en de ganse samenleving, aan een verbetering van het werkklimaat en de persoonlijke ontwikkeling van elke individuele werknemer en aan het beheersen van de diverse vormen van milieuschade. De groep handelt in de overtuiging dat het beperken van het aantal schadegevallen en de omvang ervan ten goede komt aan een welvarender maatschappij die een belangrijke waarde toekent aan de kwaliteit van het leven. De kwalificatie, de vorming en het welzijn van het eigen personeel verdienen hierbij bijzondere aandacht.” De Groep IDEWE beschikt over regionale kantoren in Leuven, Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Mechelen, Namen, Roeselare en Turnhout. Daarnaast heeft IDEWE de beschikking over 150 medische centra, die over het hele land verspreid zijn.

Bezoek www.idewe.be voor meer informatie over deze vzw.

idewe

***


Christelijke Mutualiteit

Velen kennen CM vooral als terugbetaler van medische kosten. Nochtans is het ziekenfonds meer dan een verzekeringsinstelling. CM biedt haar leden immers ook een uitgebreid pakket diensten en voordelen aan en is bovendien een dynamische sociale beweging.

Bezoek www.cm.be voor meer informatie over de Christelijke Mutualiteit.

cm

***


KU Leuven

De KU Leuven is een onderzoeks- en onderwijsinstelling met internationale uitstraling. Alle opleidingen aan deze universiteit zijn gebaseerd op het innovatieve onderzoek van haar wetenschappers en professoren.

Bezoek www.kuleuven.be/kuleuven/ voor meer informatie over KU Leuven.

kuleuven

***


UGent

De UGent is een van de grootste universiteiten in België. Hun 11 faculteiten bieden je een uitgebreid opleidingsaanbod en wetenschappelijke activiteiten.

Bezoek www.ugent.be voor meer informatie over UGent.

ugent

***


ArteveldeHogeschool Gent

Studeren, daar draait het uiteraard om aan de ArteveldeHogeschool. Maar ook om onderzoek en dienstverlening. Om je grens te verleggen en je blik te verruimen, ook internationaal.

Bezoek www.arteveldehogeschool.be voor meer informatie over ArteveldeHogeschool Gent.

artevelde

***


FARA vzw

Fara begeleidt mensen bij moeilijke zwangerschapskeuzes. Je kan bij Fara terecht voor vragen rond ongeplande zwangerschap, tienerzwangerschap en jong ouderschap, abortusverwerking, prenatale diagnose en kinderwens na een moeilijke voorgeschiedenis.

Bezoek www.faranet.be voor meer informatie over FARA vzw.

fara

***


Pleegzorg Vlaanderen

5 provinciale pleegzorgdiensten ondersteunen pleegkinderen, pleeggasten, pleeggezinnen, gastgezinnen, ouders en familie. Pleegzorg Vlaanderen brengt ze samen rond de tafel om pleegzorg te verbeteren en te versterken. Pleeggezinnen geven kwetsbare kinderen en volwassenen een nieuwe thuis!

Bezoek www.pleegzorgvlaanderen.be voor meer informatie over Pleegzorg Vlaanderen.

pleegzorg

***


Steunpunt Adoptie

Steunpunt Adoptie vzw wil als laagdrempelig expertisecentrum in Vlaanderen tijdens alle fasen van het adoptieproces op maat informatie en nazorg bieden voor alle adoptiebetrokkenen die er gebruik van willen maken.

Bezoek www.steunpuntadoptie.be/nl voor meer informatie over Steunpunt Adoptie.

steunpunt

***


Sensoa

Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Sensoa werkt aan het voorkomen van risico’s op ongeplande zwangerschap, seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel overdraagbare aandoeningen en hiv. Maar seksuele gezondheid betekent ook: ervoor ijveren dat seks altijd vrij is van dwang, discriminatie en geweld én aandacht hebben voor de plezierige en aangename kanten van seksualiteit. Sensoa verdedigt de seksuele rechten. Iedereen heeft recht op een maximale ontplooiing van de eigen seksualiteit, waarbij er toestemming is van alle betrokkenen en men zichzelf en de ander geen schade toebrengt.

Bezoek www.sensoa.be voor meer informatie over Sensoa.

sensoa

***


Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen

De Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen vzw is een organisatie die de Vlaamse vroedvrouwen wil verenigen. De organisatie wil vooral de rol en de positie van de vroedvrouw in de gezondheidszorg bevorderen. Ze bieden ook kwaliteitsvolle informatie aan, aan (toekomstige) ouders.

Bezoek www.vroedvrouwen.be voor meer informatie over VBOV.

vbov

***