Waarom lid worden?


Het KINDERWENS EXPERTISENETWERK beoogt een optimalisering van het gezondheidszorgsysteem binnen ‘het werkveld kinderwens’, gericht op het gelijktijdig realiseren van de
volgende drie doelstellingen (“Triple Aim”):
1.
de gezondheid van de bevolking verbeteren in het algemeen, en van de mensen met een (onvervulde) kinderwens in het bijzonder;
2.
op niveau van de patiënt, de kwaliteit van de zorg verbeteren (toegankelijkheid, evidence-based …);
3.
de toegewezen middelen efficiënter gebruiken.
(betere zorg aanbieden met de geïnvesteerde middelen – duurzaamheid van het financieringssysteem van de zorg)

Ook jij kan deel uitmaken van het grootste kwaliteitsvolle verwijs- en expertisenetwerk rond het thema kinderwens (lees hier hoe) en zo één van de vele onmisbare parels zijn aan de ketting van het KINDERWENS EXPERTISENETWERK.