Wensouder


Klik hier om een intakeformulier voor wensouder in te vullen.

Doelgroep

Zwangerschapswens

De eerste drie maanden voor de conceptie zijn van cruciaal belang om gezond zwanger te worden. Een ongezonde levensstijl, stress of contact met gevaarlijke stoffen zijn allemaal factoren die een negatieve invloed kunnen hebben op de vruchtbaarheid. Wij wensen u zo goed mogelijk te begeleiden naar een gezonde en bewuste zwangerschap in het belang van moeder en kind.
Campagne gezond zwanger worden


Ongewenst Kinderloos

Helaas is zwanger worden niet voor iedereen vanzelfsprekend. 1 op 6 koppels is ongewild kinderloos. Ongewilde kinderloosheid en intensieve fertiliteitsbehandelingen kunnen een diepgaande impact hebben op diverse aspecten van het leven van wensouders: algemeen welbevinden, lichaamsbeleving, zelfbeeld, relatie en seksualiteit, werksituatie, sociaal leven, financieel draagvlak, geestelijke gezondheid enz.

Veel koppels ervaren deze fase in hun leven dan ook als een rollercoaster van stress, spanning, hoop, onzekerheid, angst, verdriet, blijdschap, teleurstelling en ontgoocheling telkens een behandelingscyclus of een natuurlijke zwangerschapspoging niet tot het verhoopte resultaat leidt.

Link TVL-reportage


Zwangerschapsverlies

Bijna één op vier zwangerschappen eindigt in een miskraam. De impact hiervan wordt onderschat. Want hoe rouwt u om een kind dat u nooit echt hebt gekend? En hoe gaat u om met de angst dat het bij een volgende zwangerschap weer fout kan gaan? Dit verlies geeft een diepgewortelde pijn die niet te omschrijven verdriet met zich meebrengt.

Ouders die hun kindje verliezen door een miskraam worden door de omgeving vaak niet erkend in hun verdriet en dat maakt het verwerkingsproces extra moeizaam. De psychosociale impact mag niet onderschat worden voor de wensouders. Het verlies dient omvat en verwerkt te worden.

Zwangerschapsverlies


In fertiliteitsbehandeling

Veel wensouders ervaren fertiliteitsbehandelingen als een rollercoaster van stress, spanning, hoop, onzekerheid, angst, verdriet, opluchting of net teleurstelling en ontgoocheling als een behandelingscyclus niet tot het verhoopte resultaat leidt. En hoe hoger je klimt met een roetsjbaan, hoe erger de helse rit naar beneden …


In adoptieprocedure

Veel wensouders ervaren een adoptieprocedure als een rollercoaster van stress, spanning, hoop, onzekerheid, angst, verdriet en blijdschap. Het Expertisecentrum Kinderwens Vlaanderen biedt u een psychosociaal vangnet in eerstelijn in nauwe samenwerking met Steunpunt adoptie en uw adoptie-organisatie.


Onze Programma’s

Voeding- en lifestyleprogramma

Hebt u een actieve kinderwens? Dan kan u al verschillende zaken ondernemen om ervoor te zorgen dat uw kind een gezonde start krijgt. Dit omdat de gezondheid van uw kind al drie maanden voor de conceptie wordt bepaald. Daarom organiseert Kinderwens Vlaanderen een cursus die wensouders naar een gezonde zwangerschap begeleidt. In deze cursus zal de menstruele cyclus en de levensstijl verder onder de loep genomen worden.


Rouw- en verliesprogramma

Omgaan met onvervulde kinderwens

Overal om u heen krijgen mensen kinderen en dit geeft een diepgewortelde pijn. U moet leren omgaan met een soort van verlies. Het onderwerp kinderwens lijkt een groot taboe, want uw omgeving gaat maar al te dikwijls de confrontatie uit de weg. In deze gesprekscursus kan u uw verhaal kwijt. De volgende thema’s komen aan bod:

  • Wat betekent de kinderwens voor mij?
  • Hoe praat ik erover met mijn relatie, familie en vrienden?
  • Wat doet de emotionele stress met mij?
  • Hoe past het in mijn leven (werk, seksualiteit en identiteit)?

Een onvervulde kinderwens valt onder de onzichtbare en niet-erkende verlieservaringen en is een ingrijpend life-event. Naast het delen van ervaringen wordt er aandacht besteed aan psycho-educatie en psychosociaal welzijn en worden er oefeningen aangereikt die thuis ook ingezet kunnen worden als het gaat om ontspanning of omgaan met stress en emotie.

Doelgroep:

  • iedereen die te maken heeft met onvervulde kinderwens.
  • Paren of individuen
    • bezig met fertiliteitsbehandeling
    • met een onverklaarde onvruchtbaarheid

Om in te schrijven voor deze cursus en voor meer informatie hierover, kunt u ons steeds bereiken via telefoon of e-mail.

Als je een prille zwangerschap verliest

Gedurende dit traject gaan we samen aan de slag aan de hand van het duale procesmodel. Want zwangerschapsverlies is een onzichtbaar verdriet in deze maatschappij.

Dankzij dit traject krijg je de kans om het verlies na afloop een symbolische plaats te geven in je hart en te integreren in je verder bestaan.


Copingprogramma

In groep

Tijdens fertiliteitsbehandelingen kan u soms heel wat stress ervaren. Tijdens dit copingprogramma krijgt u heel wat tools en handvaten om positief om te leren omgaan met stress en spanning.

Doelgroep: wensouders bezig met fertiliteitsbehandeling